Servis
Autorizovaný servis hodiniek zn. ALEXANDER-SHOROKHOFF

Sme jediné autorizované servisné stredisko pre Slovenskú a Českú republiku. Hodinky na záručný i pozáručný servis zasielajte na adresu:      
                                                                                                           

CD export-import
Kukučínova 22  
974 01 Banská Bystrica   
Slovensko 

alebo osobne v servisnom stredisku Kukučínova 18, Banská Bystrica.

 

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k zasielaným hodinkám:

záručná oprava:

  • slovenský záručný list alebo medzinárodnú záručnú knižku výrobcu potvrdenú oficiálnym dovozcom  a samotným predajcom s uvedením číselného kódu modelu, výrobného čísla a dátumu predaja                      
  • kópiu dokladu o zakúpení
  • telefonický alebo e-mailový kontakt
  • presný popis reklamovanej závady alebo požadovanej platenej opravy
     

pozáručná alebo mimozáručná platená oprava:

  • telefonický alebo e-mailový kontakt
  • presný popis reklamovanej závady alebo požadovanej platenej opravy